Bra att veta

Bra att veta!
Klister på tapet, klister till kakel och klinker, isoleringsmaterial, färg m.m, allt detta kan innehålla asbest.

Är projektet inte renoverat efter 1982, kan man nästan räkna med att det finns asbest i rivningsmaterialet, tyvärr.

Läs mer här: Asbest

Vi tummar aldrig på vår eller er hälsa, vid minsta tveksamhet på årtalet, tas prover på riviningsmaterialet för asbest.

Skulle det finnas asbest måste en auktoriserad sanerare anlitas, vi anlitar Ocab vid dessa tillfällen.


Ibland kan man inte se fuktskadan förrän man har rivit.

Det är tråkigt förstås, men även här, måste en fukttekniker ta prover och sanera bort fukten.